Więcej informacji

Aluprof S.A. Oddział w Opolu

Największy polski dystrybutor systemów aluminiowych dla budownictwa oraz systemów rolet i bram - Aluprof S.A. wyposażył flotę swoich pojazdów w oddziale w Opolu w system monitorowania obiektów SMOK. Podstawą tego systemu GPS jest bieżący podgląd oraz archiwizacja danych o trasach przejazdów i prędkości ich pokonania. Napływające informacje obsługiwane są przez odpowiednie oprogramowanie, które stworzone zostało tak, aby umożliwić szybkie i intuicyjne korzystanie z bazy. Uprawniony użytkownik ma wgląd w zapisane przez program informacje, może je przeszukiwać i wyświetlać na ekranie w formie tabel i zestawień na podstawie wybranych przez siebie kryteriów - przykładowo według okresu czasu, obszaru lub konkretnego pojazdu. Zastosowanie kryteriów powoduje, iż wyświetlanie są tylko te dane, których użytkownik potrzebuje - np. może obserwować tylko jeden samochód. Baza danych stanowi nieocenione źródło informacji na potrzeby logistyki, ułatwia zarządzanie personelem i zapleczem sprzętowym. Całość informacji zbieranych przez system GPS SMOK wsparła pracowników opolskiego przedsiębiorstwa w podniesieniu jakości i efektywności usług.

ZAUFALI NAM